نقش نگار

فرزاد بدون هماهنگي پدرش قصد ازدواج با نگار را دارد. رضايت موقت پدر همه چيز را براي مراسم خواستگاري مهيا مي‌کند، اما گذشته نگار همه شرايط را دچار تغيير مي‌کند.